Föreningsregler

Som aktiv och förälder till aktiv/medlem...

 • Accepterar och respekterar jag de beslut som tas av föreningens coacher angående vilket lag jag blir placerad i efter tryout.
  Våra coacher ser till den aktivas bästa och placerar alla aktiva i lag de är lämpade för i ålder samt utveckling för att ge dem de bästa förutsättningarna.
 • Representerar jag och är ett gott föredöme för föreningen under tävlingar, uppvisningar och andra sammanhang inom cheerleading.
 • Respekterar jag närvaroreglerna som innebär att jag kommer på alla träningar med undantag vid sjukdom. Cheerleading är en lagsport där allas närvaro behövs för att laget ska nå sin fulla potential.
  Våra tränare lägger ner mycket tid på sina lag och förväntar sig att de aktiva gör samma sak.
  Min frånvaro anmäls i god tid till min tränare via mejl eller sms.
 • Kommer jag i tid till alla träningar, tävlingar eller andra evenemang.
 • Är jag en god lagkamrat/förälder som peppar alla i laget och bidrar till att alla trivs och känner sig välkomna.
 • Respekterar jag mina coacher genom att lyssna och följa de instruktioner som ges. 
 • Ser jag till att jag inför varje träning och tävling har ätit och druckit ordentligt innan träningen börjar för att för att ha tillräckligt med energi för att orka med träningen.
 • Följer jag föreningens stadgar och direktiv samt regler och förstår att upprepade överträdelser kan leda till varning eller avstängning.

När det kommer till träning...

 • Kommer jag i tid.
 • Respekterar jag den hall jag tränar i och den utrustning jag använder och behandlar den varsamt.
 • Använder jag skor anpassade efter cheerleading.
 • Tar jag av alla smycken och piercingar för att undvika skador.
 • Klipper jag mina naglar korta för att inte skada någon.
 • Använder jag kläder avsedda för cheerleading, alltså inga pösiga toppar eller byxor och inte glatta material.
 • Ser till att håret är uppsatt utan att lösa strån hänger för ansiktet som kan störa.
 • Mobiler får inte användas under träningstid. Användandet av mobil får endast ske med godkännande av tränare.

Alkohol och tobak:

 • Alkohol och tobak är förbjudet att bruka i samband med träning, tävling eller andra evenemang med laget/föreningen. Överträdelse mot detta kan leda till direkt avstängning från laget/föreningen för att skydda den aktiva och andra aktiva mot skador. Detta gäller alla föreningens medlemmar.
 • Föreningen Tar starkt avstånd från alkohol och tobak då det är dåligt för kroppen och hämmar utveckling.