Cheerleading

Cheerleading är en ursprungligen amerikansk sport, som numera spridits över världen. Det var till en början ett sätt att stödja det egna laget vid idrottsevenemang, vilket förblivit vanligt förekommande särskilt i USA. Cheerleading utvecklades vid amerikanska universitet från slutet av 1800-talet. Ursprungligen var utövarna män och deras insats bestod av att leda hemmapublikens hejaramsor vid idrottsevenemang. Exempelvis var USA:s tidigare president George W. Bush cheerleader som student vid Yale.

Gradvis kom dock kvinnor att delta, och under efterkrigstiden har cheerleading fått sin moderna utformning med unga kvinnor som kombinerar avancerade trick, uppseendeväckande kostymering och hejaramsor. Cheerleading har därefter etablerats som en fristående sport med egna tävlingar.

Utövarna använde först så kallade ”pompoms” av papper och hejade mest på fotbolls- och basketmatcher. Nu har cheerleading spridit sig över hela världen och stora nationella och internationella mästerskap anordnas årligen. Sedan 1980-talet utövas cheerleading som tävlingsinriktad sport i Sverige.

Ett tävlingsprogram är två och en halv minuter långt och utförs på en speciell cheerleadingmatta framför domare. Varje lag har en egen specialgjord tävlingsmusik som ofta är en mix av olika låtar i högt tempo. Cheerleading är en blandning av bygg (stunts) och mänskliga pyramider, gymnastik, hopp, dans och ramsor. Viktiga moment är:

  • Stunt– även kallat bygg och är lyft som av utförs av 2-5 personer. Vanligast är att en byggrupp består av en topp som lyfts eller kastas, två baser som lyfter varsin fot och en bakperson som håller i vaderna på toppen (en framperson som stödjer stuntet framifrån förekommer i de lägre klasserna). Exempel på stunts är lib (liberty) på ett ben med fribenet i olika svåra positioner och även basket toss, där utövarna med hjälp av en speciell teknik kan kasta upp en flygare (flyer/topp) flera meter upp i luften, där hon eller han utför gymnastiska moment eller akrobatiska konster.
  • Pyramider– består av två eller flera sammankopplade stunts och kan vara i flera våningar.
  • Tumbling– gymnastik
  • Dans– en del av programmet dominerat av dans (speciella och skarpa armrörelser)
  • Hopp– till exempel spread eagle/x-hopp och toe touch
  • Ramsa– även kallat cheer eller chant, innehåller ofta lagets namn eller färger. Gör det för att peppa publiken att jubla mer.